Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Bộ dấu ghép Shiny liền mực - nhiều size lựa chọn rất tiện dụng

 

S-772
Size : 14 X 38 mm
Replacement Ink Pad : S-722-7
Colour : Aquamarine
Contains : Rubber type Plate - 1 pc
  : Handy Stamp - 1 pc
  : Stamp Pad - 1 pc
  : Tweezers - 1 pc
Rubber Type : 3.5mm - 420 characters

 

 

S-773

Size : 18 X 47 mm

Replacement Ink Pad : S-723-7

Colour : Aquamarine

Contains : Rubber type Plate - 1 pc

  : Handy Stamp - 1 pc

  : Stamp Pad - 1 pc

  : Tweezers - 1 pc

Rubber Type : 3.5mm - 420 characters

 

 

S-882

Size : 14 X 38 mm

Replacement Ink Pad : S-1822-7

Colour : Blue

Contains : Rubber type Plate - 1 pc

  : Printing Stamp - 1 pc

  : Stamp Pad - 1 pc

  : Tweezers - 1 pc

Rubber Type : 4mm - 256 characters

 

 

S-883
Size : 18 X 47 mm
Replacement Ink Pad : S-1823-7
Colour : Blue
Contains : Removable Platen- 2 pcs
  : Rubber type Plate - 2 pcs
  : Printing Stamp - 1 pc
  : Stamp Pad - 1 pc
  : Tweezers - 1 pc
Rubber Type : 3mm - 328 characters
  : 4mm - 256 characters

 

S-884
Size : 22 X 58 mm
Replacement Ink Pad : S-1824-7
Colour : Blue
Contains : Removable Platen- 2 pcs
  : Rubber type Plate - 2 pcs
  : Printing Stamp - 1 pc
  : Stamp Pad - 1 pc
  : Tweezers - 1 pc
Rubber Type : 3mm - 328 characters
  : 4mm - 256 characters

 

S-887 / S-887D
Size : 30 X 50 mm
Replacement Ink Pad for S-827 : S-827-7
Replacement Ink Pad for S-827D : 

S-827D-7
Colour : Blue
Contains : Rubber type Plate - 2 pcs
  : Printing Stamp - 1 pc
  : Stamp Pad - 1 pc
  : Tweezers - 1 pc
Rubber Type : 3mm - 328 characters
  : 4mm - 256 characters

 

E-923 / E-923D
Size : 30 X 50 mm
Replacement Ink Pad for E-923 : 903-7
Replacement Ink Pad for E-923D : 913-7
Contains : Rubber type Plate - 2 pcs
  : Essential Stamp - 1 pc
  : Stamp Pad - 1 pc
  : Tweezers - 1 pc
Rubber Type : 3mm - 328 characters
    4mm - 256 characters

Kết quả hình ảnh cho shiny s-420

* Dấu bộ ghép liền mực D-I-Y Set S-420, Dấu bộ ghép chữ và số có kích thước vừa  2,4cmx4,1cm, ghép được 5 dòng,Các ký tự chữ và số bằng cao su tốt.

Màu sắc cán: xanh, màu mực dấu: màu xanh (dùng đóng lên giấy)

Nếu Quý khách muốn đóng lên chất liệu khác thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Số và chữ cao 4mm-256 ký tự.

Thẻ mực: S-400-7B

 

 

Kết quả hình ảnh cho shiny s-421

Dấu bộ ghép liền mực D-I-Y Set S-421, Dấu bộ ghép chữ và số có ngày tháng năm đi kèm, kích thước nội dung: 2,4x4,1cm, ghép được 2 dòng và 1 dòng ngày tháng năm.

Màu sắc hộp: xanh, màu mực dấu: ngày tháng năm màu đỏ, nội dung bên ngoài màu xanh dùng đóng lên giấy. Nếu quý khách muốn đóng chất liệu khác ngoài giấy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các ký tự chữ và số cao 4mm-256 ký tự

Thẻ mực: S-400-7D

 

Kết quả hình ảnh cho shiny s-888

* Dấu bộ ghép liền mực D-I-Y Set S-888, dùng đóng lên giấy
Dấu bộ ghép chữ và số Dấu bộ ghép chữ và số có kích thước 3,3 x 5,6cm

Màu sắc: xanh

Thẻ mực: S-828-7

Các ký tự và số cao: 3mm-328 ký tự

                                4mm-256 ký tự

 

 

Kết quả hình ảnh cho shiny s-888d

* Dấu bộ ghép liền mực D-I-Y Set S-888D, Dấu bộ ghép chữ và số liền mực có ngày tháng năm đi kèm

Kích thước nội dung bên ngoài tối đa: 33x56mm

Màu sắc: xanh

Thẻ mực: S-828D-7

Dấu cao 3mm có 328 ký tự

Dấu cao 4mm có 256 ký tự

KÊNH BÁN HÀNG LIÊN KẾT
0849.019.238