Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng

Hàng LINH KIỆN LAPTOP

(Chuyển về VẠN ĐẠI PHÁT, bấm vào Links bên dưới để đến Website mới)

 

https://vandaiphatshop.com/product-category/cap-man-hinh-laptop/cap-man-hinh-laptop-dell/

 

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14R 3421 5421 V2421 5437 5435 M431 3437 2421 E3440

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14R 3421 5421 V2421 5437 5435 M431 3437 2421 (cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL VOSTRO 1310 V1310

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 5545 5543 5000 5547 5548 (Dài hơn 5447) (K Cảm Ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 5545 5543 5000 5547 5548 (CẢM ỨNG)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 5442 5443 5448 5447 (Ngắn hơn 5547) (K cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 15 5000 5442 5443 5448 5447 (Ngắn hơn 5547) (Cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 15R 3521 5537 5535 3537 5521 M531 V2521 (K Cảm Ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 15R 3521 5537 5535 3537 5521 M531 V2521 (Cảm Ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON N4010 14R (  Card On)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON N4010 14R ( Card Rời)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON N5110 M5110

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14TR 14R-5420 5425 14R-7420 1528 M421R

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 15R 5520 5525

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 1427 1425

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 13R N3010

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14VR N4050 M4040 V1450 3420 2420

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 15R N5010 M5010

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 1564

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell Inspiron N4110 V3450 M411R n4120 M4110

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell 7537 7000 15 7000 Inspiron 15-7537 (40PIN)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell 7537 7000 15 7000 Inspiron 15-7537 (30PIN)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL V5460 V5470 5439

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL V5480 30PIN

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL N5040 N5050 M5040 V1540 V1550

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Vostro 3460 V3460

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 3542 3541 3543 3546 7542 5542 Inspiron 15 3000  (30Pin) Loại 1

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 3542 3541 3543 3546 7542 5542 Inspiron 15 3000  (40Pin) Loại 2

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 3441 3446 3442 3878 (30PIN)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL XPS L501X L502X

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL XPS L401X

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL XPS 17 L702X L701X (CẢM ỨNG)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL V131 V131D

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5430

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5530

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5520

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6230

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14Z-5423 5423

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6330 6330

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6420

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Vostro 3560 V3560

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14V N4020 N4030 M4010 P07G

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6520

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL3558 15-5000 5555 N5758 n5558 5559 (40PIN)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 3558 3458 5555 N5758  n5558 15-5000 5559 (30PIN) - (DC020024C00)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL XPS 13 9343

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL inspiron 1464

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL V1088 V1014

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 15V N5020 N5030 M5020 M5030

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL 14 3451 3452 3458 5452 5455 5458 5459 INS (DC020024B00)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL VOSTRO 14-5459 V5459

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5510 5510

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Studio 1555 1557 1558

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Studio XPS 1340 XPS13

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6510 M4500

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5420

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6220

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E6320

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL XPS 15z L511z

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL  Inspiron 7737 3737 ( KO CẢM Ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E7440 7440 ( ko cảm cứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E7440 ( có cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Vostro 3400 V3400 dell Studio XPS 1647

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 17R N7010 (CÁP MÀN HÌNH LAPTOP LED)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON N7110 17R Vostro 3750 DD0R03LC000

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 11 3000 3147 3158

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E5400

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL VOSTRO 3550 V3550

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL LATITUDE E6540

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL LATITUDE 3330 E3330

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP  DELL Latitude E6430

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Vostro 3700 V3700

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL E6530

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Dell E5540 (K cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL VOSTRO 5560 V5560

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 5720 7720 17R

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell 14 E5450

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude 3540 E3540 3000

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Latitude E7240 (K cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL  Precision M6600 M6700

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell Latitude E5440 (K cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP Dell 15z 5523

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 5323 V3360

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL INSPIRON 3721 5721 5737

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 13 7347 7348 ( ko cảm ứng)

CÁP MÀN HÌNH LAPTOP DELL Inspiron 13 7347 7348 ( Cảm ứng)

 

KÊNH BÁN HÀNG LIÊN KẾT
0849.019.238